logotyplogotyp
logotyp
headerbgbg1headerbgbg1
headerbgbg

ENVIRONMENTAL POLICY

​​​​​​​
Mälar Trading AB tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd, exempel på detta är våra elektroniska fakturor.
Denna miljöpolicy utgör grunden för MTAB´s miljöarbete.
Mälar Trading AB's miljöpolicy